DSC_0290.JPG

這兒4/24開幕

我們4/27就來報到了

後山還有些造景還沒開放

但整館都值得愛拍照的你來喔

拍花.自拍...都好拍

設計了很多造景讓大家合拍喔

彷彿讓人有到了歐洲的感覺

這兒也有餐廳喔

座位很舒適

冷氣也很涼喔

真是一個免費的好景點

整個園區種滿了各式的玫瑰花

 

DSC_0188.JPG

 

DSC_0197.JPG

 

DSC_0202.JPG

 

DSC_0220.JPG

_20160428_064108.JPG

_20160428_064124.JPG

_20160428_064153.JPG

_20160428_070206.JPG

_20160428_064202.JPG

_20160428_064243.JPG

_20160428_064221.JPG

_20160428_064329.JPG

_20160428_064349.JPG

_20160428_064359.JPG

_20160428_064425.JPG

_20160428_064452.JPG

_20160428_064502.JPG

_20160428_064642.JPG

_20160428_064717.JPG

_20160428_070019.JPG

_20160428_070028.JPG

_20160428_070059.JPG

_20160428_070110.JPG

_20160428_070121.JPG 

_20160428_070931.JPG

_20160428_071021.JPG

_20160428_071033.JPG

_20160428_071043.JPG

_20160428_071054.JPG

_20160428_071103.JPG

_20160428_071118.JPG

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

6.jpg

 

 

DSC_0211.JPG

DSC_0212.JPG

DSC_0213.JPG

DSC_0217.JPG

DSC_0218.JPG

 

DSC_0221.JPG

DSC_0228.JPG

DSC_0232.JPG

DSC_0233.JPG

DSC_0234.JPG

DSC_0236.JPG

DSC_0247.JPG

DSC_0260.JPG

DSC_0261.JPG

DSC_0275.JPG

DSC_0279.JPG

DSC_0284.JPG

DSC_0286.JPG

DSC_0289.JPG   

 

 

[楊梅]清心蔬食

[苗栗]尚順育樂中心

葛瑞絲香草花園

置頂 [苗栗]頭份後花園桐花步道

     全站熱搜

    大小姐 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()