0.jpg

這是阿里山賓館美麗的屋頂寮望台   

1543718393922.jpg

愛住宿的我們都好喜歡阿里山賓館喔

早晚餐都好好吃

床也超好睡

最特別的是屋頂就可看[日出]和[星星]了喔

難忘的滿天星斗好美喔

住宿多花點錢很值得的喔

這兒讚啦

要住就住現代館

歷史館超舊喔

蔣公時代到現在了 

1543655374388.jpg

1543655377706.jpg

1543655390509.jpg

1543655394811.jpg

1543655397261.jpg

1543655399204.jpg

1543655401218.jpg

1543655407723.jpg

1543655412404.jpg

1543655422329.jpg

1543721208401.jpg

 

1543721214055.jpg

 

1543721222945.jpg 1543721225241.jpg

 

 

 

1543721231897.jpg

 

1543721248635.jpg

 

1543721250459.jpg

 

1543721257372.jpg

 

1543721466761.jpg

 

DSC_0049.JPG

 

DSC_0113.JPG

 

DSC_0117.JPG

 

 

 

DSC_0118.JPG

 

 

 

1543655425284.jpg

1543655431247.jpg

1543655433402.jpg

1543655436785.jpg

1543655439804.jpg

1543671564026.jpg

1543671565898.jpg

1543671567867.jpg

1543671572807.jpg

1543671574309.jpg

1543716924779.jpg

1543716948087.jpg

1543716954431.jpg

1543716958154.jpg

1543716959858.jpg

1543718374219.jpg

1543718388606.jpg

 

1543721186094.jpg

 

1543721190133.jpg

 

DSC_0119.JPG

DSC_0120.JPG

DSC_0121.JPG

DSC_0122.JPG  

    全站熱搜

    大小姐 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()