1445047484041.jpg

你沒來過這家吃東西

別說你來過香港

這家真的超級美味的美味啦

我朋友的香港麻吉帶來吃的

超級好吃...就只有一個缺點

好貴喔

連我這數學不好的

都覺得[貴]

算了錢是身外之物

出門在外還是別把錢看太重的好

不要問我多少錢

我忘了啦

哈哈.....付都付了...好吃就好

1445047471057.jpg

1445047474450.jpg

1445047478272.jpg

 

1445047520549.jpg

1445047522683.jpg

1445047528087.jpg

1445047532162.jpg

1445047535305.jpg

1445047538473.jpg

1445047542144.jpg

1445047544965.jpg

1445047547769.jpg

1445047550053.jpg

1445047552707.jpg

1445047556746.jpg

1445047559037.jpg

1445047560868.jpg

1445047563923.jpg

1445047567906.jpg

1445047569942.jpg

1445047571830.jpg

1445047609416.jpg

1445047611413.jpg

1445047613211.jpg

1445047615378.jpg

1445047621966.jpg

1445047640102.jpg

1445047641743.jpg

1445047645289.jpg

1445047650475.jpg

1445047652189.jpg

1445047653957.jpg

1445047655735.jpg

1445047658440.jpg

1445047660828.jpg

1445047662542.jpg

1445047664377.jpg

1445047671031.jpg

1445047672803.jpg

1445047674358.jpg

1445047677711.jpg

1445047679465.jpg

1445047681052.jpg

1445047682658.jpg

1445047687292.jpg  

 香港住宿香港海洋公園

置頂 香港海洋公園

置頂 香港蠟像館

置頂 香港太平山頂

    全站熱搜

    大小姐 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()